Extremism in Jihad and Al Wala’ wal Bara’ – Sh. Shady Alsuleiman

One of the great fitnahs of our time is that many of the Muslim youth, especially those who are newly practising and coming from ”gangster backgrounds”, go to extreme in the issues of Jihad and Al Wala’ Wal Bara’ (Love and Hate for Allah’s Sake). This course by Sh. Shady Alsuleiman addresses this issue in detail. All Muslims, and especially new converts and those who are newly practising should watch it and carefully listen to what is said.

There is an authentic hadeeth which condemns extremism and it was narrated from ‘Abd-Allah ibn Mas’ood (may Allah be pleased with him) who said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: “Those who go to extremes are doomed.” He said it three times.
[Sahih Muslim 2670]
(English)

Mange brødre og søstre som ofte nylig har begynt å praktisere islam imponeres av ekstreme holdninger i konseptene av jihad og al wala’ wal bara’. Ikke alle, men mange av brødrene som havner i slike retninger har ”Gangster”-fortider og søker, uten å være klar over det, etter ”Gangsterlivet” i islam. Mange har tidligere levd et liv i synd og ønsker å gjøre opp for synden så fort som mulig, dermed går de veldig raskt inn i religionen, men dessverre går de så raskt at de går til det ekstreme som er i strid med Profeten ? sin lære. Sh. Shady Alsuleiman holdt et kurs om dette i sommer. Alle bør gå gjennom dette kurset, særlig konvertitter og ny-praktiserende muslimer, slik at man blir i stand til å skille mellom islam og ekstremisme. Videoen kan ses her (vi setter pris på om du deler den videre på din profil):
(Norsk)

(Visited 36 times, 1 visits today)

You might be interested in