Muhammad’s Impact on the Modern World – Sh. Khalid Yasin

What do you know about Muhammad ?, the Prophet of Islam? You probably know a lot about other great personalities, or even the football players and celebrities of our time, but what do you really know about Muhammad – the man from Arabia who claimed to be The Final Messenger of God about 1400 years ago? Did you know this man, Muhammad (peace and blessings be upon him), have changed the world in such a way that his life, his sayings and his actions are affecting more than 1.4 billion people directly in the world today? If you want to understand why the world is how it is today, both in the positive and the negative way, you need to know this man named Muhammad ?. The character of this great man have become the ideal way of life, the best role-model, for over 1.4 billion people in our world. Don’t you find it amazing that so many people around the globe are trying to imitate the very minute details of this man? How is it possible that a man was able to affect the world in this way? Who is this man and what was his message? Find out with Sh. Khalid Yasin in his talk ”Muhammad ?: The Man and His Message in the Modern World”.

This version is with nasheed in the background in the full lecture. To watch it without the nasheed, click here: http://www.youtube.com/watch?v=vgeU0U8T-tg
(English)

Hva vet du om Muhammed ?, islams profet? Du vet sikkert mye om andre store personligheter, eller til og med fotballspillere og kjendiser i vår tid, men hva vet du egentlig vet om Muhammed – mannen fra Arabia som hevdet å være Guds Siste Budbringer for omtrent 1400 år siden? Visste du at denne mannen, Muhammed (fred og velsignelser være med ham), har forandret verden på en slik måte at hans liv, hans ord og hans handlinger påvirker mer enn 1,4 milliarder mennesker direkte i verden i dag? Hvis du ønsker å forstå hvorfor verden er slik den er i dag, både fra den positive og negative siden, må du bli kjent med denne mannen som heter Muhammed ?. Karakteren til denne store mannen har blitt den ideelle livsform, det beste forbilde, for over 1,4 milliarder mennesker i vår verden. Synes du ikke at det er utrolig at så mange mennesker rundt om i verden prøver å etterligne de aller minste detaljer ved denne mannen? Hvordan er det mulig at en mann var i stand til å påvirke verden på en slik måte? Hvem er denne mannen og hva var hans budskap? Finn ut med Sh. Khalid Yasin i hans foredrag «Muhammed ?: Mannen og hans budskap i den moderne verden».

Denne versjonen er uten nasheed i bakgrunnen i hele foredraget. For å se foredraget med nasheed, klikk her: http://www.youtube.com/watch?v=vgeU0U8T-tg
(Norsk)

(Visited 34 times, 1 visits today)

You might be interested in