Signs of the Last Hour – Dr. Ali Mohammed Salah

Many of the signs of the Hour have already occurred or are visible today. They are in accordance to the prophecies of RasoolAllah (SAW). This is one of the many evidences which further corroborates the prophethood of Rasulullah (SAW).

Once the major signs of the Hour start to emerge, they will follow in succession, like beads falling one after another from a necklace once the thread is cut. Rasulullah (SAW) said: “Whatever of them (i.e., the signs of the Hour) occurs first, it will soon be followed by the other.” [Muslim]

May Allah give us the ability to prepare for the Day of Judgement and protect us from the trials of The Hour. Ameen.
(English)

Mange av tegnene på den siste Timen har allerede har forekommet eller er synlige i dag. De er i samsvar med profetiene til RasoolAllah (SAW). Dette er en av de mange bevis som ytterligere bekrefter profetskapet til RasoolAllah (SAW).

Når de store tegnene på Timen begynner å dukke opp, vil de følge etter hverandre som perler faller en etter en fra et kjede når tråden klippes. RasoolAllah (SAW) sa: “Uavhengig av hvem av dem (dvs. tegnene på Timen) som inntreffer først, vil det snarlig bli etterfulgt av det andre.” [Muslim]

Måtte Allah gi oss muligheten til å forberede oss til Dommedagen og beskytte oss fra prøvelsene av Timen. Ameen.
(Norsk)

(Visited 31 times, 1 visits today)

You might be interested in