Solution to World Hunger – EMOTIONAL REMINDER – Hamza Tzortzis

As Muslims we must help people around the world and feed the needy. The real solution for world hunger lies in Islam. Discover it in this emotional reminder by Hamza Tzortzis.
(English)

Som muslimer må vi hjelpe folk rundt om i verden og gi mat til de trengende. Den virkelige løsningen for sult i verden ligger i islam. Utforsk det i denne emosjonelle påminnelse av Hamza Tzortzis.
(Norsk)

(Visited 32 times, 1 visits today)

You might be interested in