The Facebook Mujahideen – Sh. Khalid Yasin

The situation in Syria and other Muslim countries under attack is critical. Videos and pictures are circulating on YouTube and Facebook. There is no doubt that Jihad is of the most virtues acts one could do when it is done within its guidelines. On one hand we have The True Mujahideen whom are of the best people on earth! They are fighting for the sake of Allah with their own lives, may Allah grant them the highest place in Jannah. On the other hand we have The Facebook Mujahideen who sit all day long chatting on Facebook with their homeboys about Jihad, calling each other Lions and slandering the scholars, and many of them even having problems getting up for Fajr. Usually they don’t have a job, they didn’t finish school, they’re not providing for their families or taking any social responsibilities. Still you see them pushing the most powerful ideas and criticism about various Muslims and other things. One day they’re just fed-up with all the misery in their own lives and they just leave their families and all their responsibilities to go for Jihad. While their families are suffering, you see them sending pictures and videos to their homeboys on Facebook and YouTube. Now what these brothers need to do is to get their act together, stop slandering the scholars, start providing for their families and take care of their immediate responsibilities. You can’t travel to another country to put a fire leaving your own home burning. If the brothers are sincere and want to go for Jihad they need to consult with a responsible Muslim Scholars in authority in their country, a wali ul-‘Amr, so he can check the situation of the young man and give proper advice.
(English)

Situasjonen i Syria og andre muslimske land som er under angrep er kritisk. Videoer og bilder sirkulerer på YouTube og Facebook. Det er ingen tvil om at jihad er av de nobleste handlinger en kan gjøre når det gjøres innenfor sine retningslinjer. På den ene siden har vi De Sanne Mujahideen som er av de beste menneskene på jorden! De kjemper for Allahs sak med sitt eget liv, måtte Allah gi dem den høyeste plass i Jannah. På den andre siden har vi Facebook Mujahideen som sitter dagen lang og chatter på Facebook med sine homeboys om jihad, kaller hverandre Løver og skittkaster de lærde, og mange av dem har til og med problemer med å stå opp til Fajr. Vanligvis har de ikke jobb, har ikke fullført skolen, de forsørger ikke sine familier eller tar sosialt ansvar. Allikevel ser du dem pushe de mest kraftfulle ideer og kritikk av forskjellige muslimer og andre ting. En dag er de bare lei av elendigheten i sine egne liv og de forlater sine familier og sine ansvar for å dra til jihad. Mens deres familier lider, ser du dem sende bilder og videoer til sine homeboys på Facebook og YouTube. Det disse brødrene trenger å gjøre er å ta seg sammen, slutte å skittkaste de lærde, begynne å forsørge sine familier og ta vare på sine umiddelbare ansvar. Du kan ikke reise til et annet land for å slukke en brann mens ditt eget hjem er i flammer. Hvis brødrene er oppriktige og ønsker å dra til jihad, trenger de å konsultere med en ansvarlig muslimsk lærd i autoritet i deres land, en wali ul-‘Amr, slik at han kan sjekke situasjonen til den unge mannen og gi riktige råd.
(Norsk)

(Visited 34 times, 1 visits today)

You might be interested in