The Major Challenges Facing Muslims in the Modern World – Sh. Khalid Yasin

The world is moving forward with the Western civilization and their way of life portrayed as the ideal society for the whole world to follow. Muslims on the other hand are facing serious challenges in the modern world. The Muslims are struggling to be accepted as who they are. Islam is heavily criticized from every direction and Muslims are put in the spotlight and portrayed as backwards, unless they adopt the mainstream western way of life and thinking. In addition to all of this turbulence, Muslims are failing in aspects of Islam and failing in becoming part of the societies where they are living. Join Shaykh Khalid Yasin in this inspiring and forward oriented talk on the Major Challenges Facing Muslims in the Modern World.
(English)

Verden beveger seg fremover med den vestlige sivilisasjon og deres levemåte fremstilt som det ideelle samfunnet for hele verden å etterfølge. Muslimer derimot står overfor store utfordringer i den moderne verden. Muslimene sliter med å bli akseptert som de er. Islam blir sterkt kritisert fra alle hold og muslimer blir satt i søkelyset og fremstilt som bakvendte, med mindre de følger den ordinære vestlig levemåte og tenkning. I tillegg til all denne turbulensen, mislykkes muslimer i aspekter av islam og de mislykkes i å bli en del av samfunnet der de bor. Bli med Shaykh Khalid Yasin i dette inspirerende og framtids-orienterte foredraget om de store utfordringene som muslimer i den moderne verden møter.
(Norsk)

(Visited 45 times, 1 visits today)

You might be interested in